Chantier 2018

APO 4381 nico (4) 20180802 201040 DSC07709
DSC07711 APO 4350 APO 4353 APO 4355
APO 4356 DSC07715 DSC07716 DSC07734
DSC07736 APO 4369 APO 4410 APO 4426
APO 4427 20180811 170714 APO 4473 APO 4474
APO 4479 APO 4490 APO 4491 APO 4429
APO 4437 nico (86) APO 4497 APO 4502
ouest (5) APO 4503 APO 4509 APO 4511
APO 4514 APO 4521 APO 4541 APO 4554
APO 4558 APO 4559 20180816 130220 20180816 130305
APO 4574 DSC07830 DSC07741 DSC07774
DSC07775 DSC07808 DSC07809 DSC07836
DSC07844 DSC07856 APO 4662 DSC07860
DSC07864 DSC07870 DSC07876 DSC07920
DSC07928 JPS 5542 8E0B2EC4-CAD7-4DB3-B554-078232AE160C